Herbicide - Ervaringen en onderzoek

MANKAR® ULV-spuitsystemen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor het onverdunde gebruik van glyfosaat (bijv. Roundup®-producten). De systemen zijn echter voor de meeste vloeibare herbiciden geschikt.

De voordelen van de MANKAR® ULV-spuitsystemen kunnen met name bij bladherbiciden goed naar van pas, omdat het er hier op aan komt de gewassen zelf tegen schade door direct contact met de herbicide te beschermen.

In de praktijk worden de systemen vooral voor het spuiten van glyfosaat gebruikt. Maar daarnaast worden ook talrijke andere herbiciden met MANKAR® ULV-spuitsystemen gespoten, bijv. de werkzame stoffen glufosinaat (bijv. Basta®) en mengsels van 2,4 D, Mecoprop-P, MCPA en Dicamba (bijv. Banvel® M). Ook kunnen biologische herbiciden worden gebruikt.

In de zomer van 2007 werd een onderzoek uitgevoerd met een combinatie van glyfosaat (Roundup® UltraMax) en bodemherbiciden bij kerstboomkwekerijen. Daarbij is aangetoond dat het nieuw opkomen van onkruid door het bijmengen van bodemherbiciden vertraagd wordt. Daardoor kan het aantal glyfosaatbehandelingen per jaar worden teruggedrongen. In 2008 werd dit resultaat door verder onderzoek bevestigd. Daarnaast werden de combinaties van glyfosaat met Vorox® F (werkzame stof: flumioxazine) en de drie herbiciden glyfosaat, Katana® en Vorox® F ook getest, ook die lieten een duurzaam resultaat zien.

De preparaten werden met een MANKAR-P 70 – 110 zoals gewoonlijk onverdund aangebracht. Bij de middelen in poedervorm werden dezen vervolgens met omgerekend 1 liter water per hectare aangemaakt en vervolgens aan het glyfosaatproduct toegevoegd. Alle mengsels konden probleemloos met het ULV-systeem worden aangebracht.

Herbicidenmengsels uit het veldonderzoek in de zomer van 2007 Ontwikkeling van de totale dekkingsgraad met onkruiden in procenten na 10 resp. 46 dagen na de behandeling (bron: LWK Schleswig Holstein (K.Lange) en Mantis (uittreksel))

Ook voor kwetsbare culturen, waarvoor slechts enkele herbicide geschikt zijn, kan de ULV-techniek worden ingezet. Een voorbeeld is het gebruik van Basta® (Glufosinaat – Ammonium 200g/l) bij veldkomkommers. Bij een onderzoek van Bayer CropScience werd in 2008 de herbicide in gestaffelde toedieningsdoses van 1,5 tot 4l/ha onverdund met een MANKAR-P 50 verspoten en vergeleken met het resultaat bij gebruik van een traditionele rugspuit (AirMix 0,1 met de relatief kleine hoeveelheid water van 50 l/ha).  Conclusie: Er ontstond geen schade aan de komkommers. Het resultaat van de MANKAR® ULV-spuitsystemen is vergelijkbaar met dat van de rugspuit, waarbij minstens 2 l/ha Basta aangebracht dient te worden. 

Onderzoeken met Basta® in komkommers (Bayer CropScience)

Ook met onverdunde biologische herbiciden op basis van de werkzame stof pelaargonzuur werden onderzoeken uitgevoerd, bijv. met het in Frankrijk toegelaten Beloukha® (Jade International) en het in Duitsland toegelaten Finalsan® (Neudorff) en de MANKAR-HQ 80.

Meer information over onderzoeksresultaten en de actuele stand vondt u in de rubriek Onderzoek & Ontwikkeling.

De MANKAR-HQ 80 beschikt over een speciale sproeier die ook grotere hoeveelheden herbiciden kan aanbrengen

Aanwijzing
In de handleidingen van de verschillende systemen zijn de doseertabellen voor de meest bekende herbiciden aangegeven. Bij andere preparaten of mengsels moet het gewenste debiet gecontroleerd worden en eventueeel opnieuw worden ingesteld. In dit geval dient eerst een test op een klein oppervlak te worden gedaan voordat de echte behandeling plaats vindt. Na gebruik de machines direct grondig reinigen.

Elk middel dat wordt gebruikt moet voor het betreffende toepassingsgebied zijn toegelaten. De lokale wetgeving met betrekking tot het gebruik van herbiciden (bijv. vergunningen) dienen altijd in acht te worden genomen. Vraag ook uw adviseur gewasbescherming hierna.