Branche / cultuur

MANKAR® ULV-spuitsystemen bieden gespecialiseerde oplossingen voor het spaarzaam spuiten van herbiciden in de meest uiteenlopende culturen en toepassingsgebieden*

In boomkwekerijen vindt u de meest verschillende toepassingsgebieden voor MANKAR® modellen. Voor het nabehandelen van vergeten plekken en voor individuele bomen worden flexibele handapparaten aanbevolen. Voor de behandeling van rijenculturen zijn, afhankelijk van de grootte van het oppervlak Roll-spuitsystemen of aanbouwsystemen erg geschikt.

MANKAR-ONE-S spuitsysteem met wiel en kap rechts MANKAR-HQ 45 met onderarmsteun en 1-liter-fles

In de bosbouw wordt meestal de handgedragen Mantra gebruikt, omdat die ook in onherbergzaam terrein voor flexibiliteit zorgt.

handspuitapparaat Mantra met 50 cm spuitbreedte

In Energiegewassen kunnen afhankelijk van de grote van het kweekoppervlak MANKAR-TWO-modellen met wiel of aanbouwsystemen worden gebruikt.

MANKAR-TWO 80 Flex

In de fruitteelt en wijnbouw worden het meest van aanbouwsytemen gebruik gemaakt. Zowel voor vlakke oppervlakken als ook voor steilere terreinen zijn de VARIMANT-ONE en VARIMANT-TWO modellen geschikt. Er zijn ook speciale uitvoeringen voor specifieke eisen te bestellen.

Varimant-TWO-S 25 Flex Varimant-TWO in speciale uitvoering voor de montage aan een portaaltractor Varimant-TWO in speciale uitvoering voor montage aan de portaaltractor

In de groenteteelt kunnen zowel handapparaten als ook apparaten die geduwd kunnen worden gebruikt. Bij aanbouwsystemen worden gebruikt, zijn vaak speciale accessoires  nodig bijv. voor het behandelen van meerdere rijen.

MANKAR-HQ 45 met zijwaarts gedraaid spuitscherm

Bij installaties voor zonne-energie worden meestal handapparaten gebruikt, vanwege hun grote reikwijdte en om gemakkelijk rondom en onder de zonnepanelen te spuiten.

Handgedragen spuitapparaat MANKAR-HQ 80 met draaibare sproeier

Voor kerstbomen hebben zich met name de wielaangedreven MANKAR-TWO 110 Flex en ook de UNIMA-TWO-P 110 Flex voor aanbouw aan een eenasser weten te onderscheiden. Als aanvulling wordt vaak een handapparaat gebruikt.

De Unima-TWO-P 110 Flex is een aanbouwsysteem met een wielaangedreven pomp, die speciaal ontwikkeld is voor opbouw aan eenassige tractoren. Spuitsysteem met wiel, de MANKAR-TWO 110 Flex is populair voor rijenculturen

In de landbouwkundige onderzoekstechniek moet de begrenzing van percelen bijzonder nauwkeurig plaatsvinden. Hiervoor worden Roll-of aanbouwssytemen evenals speciale uitvoeringen met extra afscherming gebruikt.

Duidelijk en scherp afgebakende experimentele velden

In de openbare ruimten en in industriële zones* moeten vooral oppervlakken worden behandeld, die niet tot het cultuurlandschap behoren. Voor het spuiten van herbicide is een vaak vergunning nodig of mag enkel onder bepaalde omstandigheden gespoten worden. Voor wegen en plaatsen met watergebonden oppervlakken worden systemen die geduwd kunnen worden met de selecteerfunctie of Unima-E-modellen aangeraden. Voor bloemperken en struiken gaat de voorkeur uit naar flexibele handapparaten.

MANKAR-TWO 80 Flex met selectfunctie voor het makkelijk onderbreken van het spuitproces MANKAR-TWO 80 Flex selectunctie

In de sierteelt wordt vooral met de MANKAR-HQ handapparaten en MANKAR-Roll-systemen gewerkt, waarbij vooral de MANKAR-TWO of ONE modellen aan te raden zijn.

MANKAR-TWO 80 Flex

Op tennis- en atletiekbanen en andere (verharde) sportvelden* wordt het MANKAR-TWO of UNIMA-TWO-E model aangeraden.*

MANKAR-TWO 80 Flex spuitapparaat met wielaangedreven pomp voor exacte dosering

In de tuin- en landschapsarchitectuur* worden vooral handapparaten voor onkruidbestrijding in bloembedden en struikgewassen gebruikt. Op wegen en watergebonden oppervlakken* worden MANKAR-TWO-modellen met een selectfunctie of bij zeer grote oppervlakken ook aanbouwsystemen aangeraden. Voor gebruik van selectieve herbiciden op grasvelden zijn ook aanbouwsystemen zoals de FLEXOMANT-modellen interessant.

MANKAR-HQ 45 met verstelbare spuitbreedte van 15 tot 45 cm

Met MANKAR kunnen zeer effectief invasieve exoten bestreden worden zoals o.a. Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Ambrosia en de berenklauw (Heracleum mantegazzianum). Door het unieke systeem van de schijfverdeler kunt u met een minimale hoeveelheid middel een effectieve bestrijding toepassen tot diep in de wortels van de plant. Het bestrijden van deze exoten is op deze manier snel, gemakkelijk en effectief.

Berenklauw Japanse duizendknoop

* Elk middel dat wordt gebruikt moet voor het betreffende toepassingsgebied zijn toegelaten. De lokale wetgeving met betrekking tot het gebruik van herbiciden (bijv. vergunningen) dienen altijd in acht te worden genomen. Vraag ook uw adviseur gewasbescherming hierna.