BioMant

Onder de naam BioMant (= Bio + Mant (is)) biedt Mantis spuitsystemen aan voor alternatieve onkruidbestrijding zonder chemische middelen.

De BioMant besproeit de planten met heet water (99,5 °C), waardoor de celstructuur wordt vernietigd en de plant tot in de wortel wordt bestreden. Door herhaaldelijk behandeling, wordt de plant zo verzwakt dat deze volledig  zal afsterven.

De BioMant Herbi spuitmachine is speciaal ontwikkeld voor het spuiten van biologische bestrijdingsmiddelen bijv. op basis van pelargonzuur. Daar deze middelen vaak in zeer grote hoeveelheden (bijvoorbeeld bij Finalsan® 166 l / ha) moeten worden toegepast om het gewenste effect te bereiken., is een grote tank aanwezig. De BioMant Herbi is echter ook voor het uitbrengen van andere vloeistoffen zoals b.v. biologische plantversterkers in te zetten.