Mankar® DRIVE-P modellen

De dosering bij MANKAR-Drive-P-modellen vindt plaats via een pomp, die door het wiel van het spuitsysteem wordt aangedreven. Deze is dus afhankelijk van de afgelegde weg (wegafhankelijk) en niet van de snelheid van de voortbeweging. Bij elke omwenteling van het wiel wordt een gedefinieerde hoeveelheid herbicide aangebracht. De aanbrenghoeveelheid per oppervlakte-eenheid (liter per ha) kan daardoor exact worden gedoseerd.

Het resultaat: Optimale verdeling van de werkzame stof op het gehele behandelde oppervlak!

Het wiel met het grof profiel vermindert het slippen op bijv. kleiachtige ondergrond en kan zo de juiste dosering ook onder zeer ongunstige omstandigheden veiligstellen.

Een parallellogram (Flexomant modellen) zorgt voor het voortdurende contact van het wiel met de ondergrond en voor een gelijkblijvende afstand tussen spuitschermen en ondergrond.

Optionele onderdelen zijn verkrijgbaar voor aanbouw aan speciale voertuigen zoals portaaltractoren, zodat de Drive-modellen in de meest verschillende toepassingsgebieden kunnen worden ingezet.

 

Flexomant module