MANKAR® ULV-spuitsysteem

 MANKAR® ULV-spuitsystemen zijn professionele spuitsystemen voor effectieve, milieuvriendelijke en bovendien rendabele onkruidbestrijding zonder water met herbiciden en met herbicidemengsels.

De systemen werken op basis van de ULV-techniek (Ultra Low Volume), waardoor een zeer geringe hoeveelheid middel met gelijkmatige druppelgrootte optimaal kan worden verdeeld.

De benodigde hoeveelheid herbiciden kan daardoor aanzienlijk worden gereduceerd, bijv. bij Roundup® PowerFlex op akkerland met tot 50% en bij gebruik van onkruidsensoren op oppervlakken met ongelijkmatige onkruidverdeling met tot 80%.