Werking

Het MAFEX®-Silage-fijnspuitapparaat werkt op basis van de ULV-techniek (Ultra Low Volume), waardoor de benodigde hoeveelheid silage middel aanzienlijk kan worden gereduceerd. De onderhoudsarme slangenpomp en de speciaal ontwikkelde rotatiesproeier zorgen voor een optimale verdeling van de werkzame stof met een gelijkmatige druppelgrootte. Het apparaat kan, afhankelijk van het type hakselaar - op verschillende manieren en plaatsen worden gemonteerd.

Om optimale werking van het silage middel bij het inkuilen te bereiken, dient er een gelijkmatige verdeling van de werkzame stof gewaarborgd worden. Bij het MAFEX®-systeem wordt er met behulp van een speciaal ontwikkelde rotatieschijf uit 1 ml vloeistof ca. 30 miljoen druppeltjes geproduceerd. Daardoor is de verdeling optimaal, en dus ook de werking.

Een moderne regelunit zorgt voor automatische priming van het systeem, dit houdt in dat voor het begin van de behandelling alle functies en het transporteren van de vloeistof naar de sproeier automatisch getest worden. De gewenste hoeveelheid kan op de regelunit met display worden ingesteld. Tijdens de werking wordt de functie van de sproeier bewaakt en bij storingen wordt de alarmfunctie ingeschakeld. Er wordt optioneel een debietregeling aangeboden.

Pompunit en tank bevinden zich buiten op de hakselaar, de regelunit zit in de bestuurderscabine