Werking

Het MAFEX®-Silage-fijnspuitapparaat werkt op basis van de ULV-techniek (Ultra Low Volume), waardoor de benodigde hoeveelheid silage middel aanzienlijk kan worden gereduceerd. De onderhoudsarme slangenpomp en de speciaal ontwikkelde rotatiesproeier zorgen voor een optimale verdeling van de werkzame stof met een gelijkmatige druppelgrootte. Het apparaat kan, afhankelijk van het type hakselaar, voederwagen, balenpers of transportband - op verschillende manieren en plaatsen worden gemonteerd.

Om optimale werking van het silage middel bij het inkuilen te bereiken, dient er een gelijkmatige verdeling van de werkzame stof gewaarborgd worden. Bij het MAFEX®-systeem wordt er met behulp van een speciaal ontwikkelde rotatieschijf uit 1 ml vloeistof ca. 30 miljoen druppeltjes geproduceerd. Daardoor is de verdeling optimaal, en dus ook de werking.

Terwijl bij het eenvoudige model de instellingen gewijzigd worden d.m.v. een schakelaar en een handmatige draaiknop, beschikt het geavanceerde model over meerdere controlefuncties van hetgehele systeem, zoals het primen en het automatisch aanzuigen van de vloeistof naar de vernevelaar. Bovendien kan het debiet worden ingesteld en afgelezen via een display en is er een alarm functie.

Pompunit en tank bevinden zich buiten op de hakselaar, de regelunit zit in de bestuurderscabine