Werking

Voor de bestrijding van ongedierte is het rondom bevochtigen van het oppervlak van de knol van essentieel belang. De individuele deeltjes van de werkzame stof moeten de oppervlakken zo goed mogelijk bedekken. Om deze gelijkmatige verdeling te bereiken, moet het vloeibare middel in zo veel mogelijk druppeltjes van gelijke grootte worden verdeeld.

Bij het MAFEX®-systeem worden door centrifugale kracht en met behulp van een speciaal ontwikkelde rotatieschijf van 1 ml vloeistof ca. 30 miljoen gemaakt. De druppels komen door de met behulp van de rotatieschijf geproduceerde verticale luchtstroom, door zwaartekracht en door draai- en valbewegingen van de aardappelen of vruchten gelijkmatig op het oppervlak terecht. Daardoor wordt een optimale behandeling bereikt.

Een regelunit zorgt voor automatische priming van het systeem, dit houdt in dat voor het begin van de behandeling het syteem volledig getest wordt. De gewenste hoeveelheid vloeistof kan op de regelunit worden ingesteld. Tijdens de werking wordt de functie van de sproeier bewaakt en bij storingen wordt de alarmfunctie ingeschakeld. Er wordt ook optioneel een debietregeling aangeboden.

Werking van de MAFEX Potato-Fruit Spuitbreedtediagram Behandelde aardappel