Persberichten en Nieuws

INTERMAT 2018: spaarzaam gebruik van ontkistingsolie met ULV-spuittechniek

Bij de INTERMAT in Paris zal Béton Stone Consulting (BSC) verschillende MANTIS-ULV-spuitsystemen voor het aanbrengen van ontkistingsolie tentooonstellen.

Naast BEMA-handspuitapparaten zullen ook een demonstratiemodel van een MANTIS-ULV-spuitsysteem en de Systeemcomponenten voor opbouw in bestaande installaties kunnen worden bewonderd.  

Alle apparaten van Mantis werken op basis van de ULV-techniek. ULV staat voor Ultra Low Volume, dat wil zeggen bijzonder kleine hoeveelheden, namelijk het bereiken van de gewenste werking tegen zo laag mogelijke kosten. De technische kern van de ULV-techniek wordt gevormd door speciale, door Mantis ontwikkelde rotatiesproeiers, die een uniforme druppelgrootte en een bijzonder gelijkmatige verdeling van het vloeibare middel produceren. Daardoor kan het verbruik van ontkistingsolie met tot 75% worden gereduceerd. Dewordt de oppervlaktestructuur van het beton verbeterd, omdat de ontkistingsolie veel gelijkmatiger wordt verdeeld. Andere voordelen zijn de eenvoudige montage van de systemen en het geringe energieverbruik.

Industriële sproeier van het type BL, Download (jpg, 300 dpi)

De industriële sproeier van het type BL zorgt voor optimale verdeling van de ontkistingsolie