Toepassingsgebieden van het Rofa ULV-spuitsysteem

Het Rofa ULV-spuitapparaat wordt bijvoorbeeld gebruikt

 • voor desinfectie in bijvoorbeeld restaurants, overdekte zwembaden en ziekenhuizen: desinfecterende middelen kunnen zowel op oppervlakken gespoten worden als ook in de lucht tegen zwevende ziektekiemen.
 • voor het vernevelen van etherische oliën: infectie van luchtwegen in dieren vanwege stof en ammoniakgassen in de lucht komen bij paarden, koeien en andere dieren in gesloten stallen steeds weer voor. Met het Rofa-apparaat kunnen geschikte etherische oliën in de lucht worden verdeeld, om de dieren wat verlichting te brengen.
 • voor bestrijding van insecten in de stal: vliegen, steekmuggen en kruipende insecten zijn in stallen een groot probleem, omdat ze ziektes overdragen en onrust veroorzaken in de stal. Ze belagen koeien, kippen of varkens en verstoren daardoor het fok- en mestresultaat.
 • bij besmettingshaarden in de kas: bij insectenplagen en schimmelziektes in kassen kunnen de besmettingshaarden gericht met insecticiden of fungiciden worden behandeld.
 • voor andere middelen voor de stalhygiëne zoals desinfectie- en reinigingsmiddelen.

Bij gebruik van de verschillende middelen dienen de aanwijzingen van de betreffende fabrikanten in acht te worden genomen.

Met name door vliegen zwaar besmette varkens-, paarden-, en pluimveestallen kunnen uiterst efficiënt en spaarzaam met biologisch afbreekbare (en daarom milieuvriendelijk) middelen en met een minimale arbeidsinzet insectenvrij worden gemaakt. Voor een stal met een grondoppervlak van 500 m² zijn niet meer, zoals voorheen, 2 tot 3 uren nodig, maar nog slechts 10 tot 15 minuten!

Voorbeeld:

 1. Inhoud van de stal ca. 1500 m³
 2. Spuitduur ca. 5 minuten
 3. Verbruik ca. 50 tot 80 ml. Ventilatie tot 15 minuten na het spuiten uitschakelen.
 4. Let op! Bij 30 tot 35° temperatuur, ventilatie hoogstens 10 minuten uitschakelen.
 5. Vanaf het einde van het middenpad rugwaarts lopend in de richting van de uitgang werken. Apparaat horizontaal houden.
 6. Eerst één kant en daarna de boxen aan de andere kant behandelen.
Insectenbestrijding in de varkensstal is het belangrijkste toepassingsgebied voor het Rofa ULV-spuitapparaat. Meestal worden hier pyrethrum-preparaten gebruikt. Vanuit de voergang wordt het insecticide met het Rofa-apparaat in de lucht verdeeld

Frisse lucht in de stal is voor de gezondheid van dieren onontbeerlijk. Op basis van de microscopisch kleine druppeltjes van ongeveer 40 micrometer kunnen preparaten op basis van etherische oliën* uitstekend met het Rofa ULV-spuitapparaat in de lucht worden verdeeld, zodat de volledige stalruimte wordt bedekt. Het slijmoplossende effect dat men hiermee kan bereiken, bevordert de zuurstofopname van de dieren en zodoende hebben micro-organismen geen kans om de luchtwegen te beschadigen.

*Een voorbeeld van een dergelijk middel is "Intra Aerosol®" op basis van eucalyptus, methol en pepermunt.

In stallen voor kippen, kalkoenen en ander pluimvee wordt het Rofa ULV-spuitapparaat gebruikt bijv. voor het vernevelen van etherische oliën Vanuit de voergang wordt het preparaat met het Rofa-apparaat in de lucht verdeeld