PERSBERICHTEN EN NIEUWS

De MAFEX-Potato-apparaten zijn verder verbeterd met toevoefging van verschillende technische vernieuwingen. 

De sproeiers zijn  door toevoeging van een intern labyrint geoptimaliseerd, zodat de motoren ook bij langdurig gebruik met een maximale aanbrenghoeveelheid betrouwbaar tegen het terugstromen van preparaten beschermd zijn. De automatische systeemuitschakeling (AGA) kan via een schakelaar worden aan- of uitgezet. Bij de actuele modellen wordt bovendien een voedingseenheid gebruikt, die zowel voor 230 volt als ook voor 400 Volt geschikt is, zodat deze bij het overschakelen van 230 naar 400 Volt of omgekeerd niet meer omgeruild hoeft te worden.

De software van de elektronische regelunit is verder geoptimaliseerd en maakt een eenvoudige en comfortabele bediening van de Mafex-Potato-systemen mogelijk. Naast de volautomatisch priming van het systeem en instelling van de gewenste hoeveelheid zijn een sproeierbewaking met akoestische en visuele alarmfunctie en een automatische spoelfunctie geïntegreerd. Bij priming van het systeem worden alle functies van het MAFEX-apparaat gecontroleerd en wordt de vloeistof naar de sproeier getransporteerd zodat de behandeling van de oogst zonder vertraging kan beginnen. Tijdens de werking wordt de functie van de sproeier bewaakt en bij storingen wordt er een alarm afgegeven. Optioneel is nog een debietregeling verkrijgbaar, zodat ook gecontroleerd wordt of het gebruikte preparaat of spoelwater doorstroomt. Als de preparaattank leeg is, wordt door de regeleenheid een alarm afgegeven.

Als nieuw accessoire is een mobiele standaard verkrijgbaar, handig voor het opbergen of verrijden van een MAFEX-syteem. De actuele MAFEX-modellen kunnen optioneel ook met een 31-liter-tank in plaats van de 10-liter-standaard tank worden geleverd.

Om het zoeken naar het juiste MAFEX-model gemakkelijker te maken, biedt Mantis een interactieve productconfigurator aan op de website.

MAFEX-Potato/2 met transportband, Download (jpg, 600 dpi)

MAFEX-Potato/2 met transportband

Niet allen voor de behandeling na de oogst maar ook voor het planten zijn MAFEX-systemen inzetbaar. Voor al voor het gebruik van het vloiebare Cuprozin in de ecologische aardappelteelt worden MAFEX-apparaten sinds enige tijd gebruikt bij het ontsmetten van aardappelen. Ook met andere ontsmettingsmiddelen zoals het vloeibare ontsmettingsmiddel Monceren , Risolex, Fungazil 100 SL en MonCut kunnen pootaardappelen bij de opslag of bij het verlaten van de opslag met MAFEX worden behandeld.

MAFEX-Potato en -Fruit; een bewezen technologie!

MAFEX-apparaten worden wereldwijd succesvol voor de behandeling van aardappelen met kiemremmende middelen, fungiciden en ontsmettingsmiddelen gebruikt. Ook voor het bespuiten van citrusvruchten met wassen en fungiciden kunnen deze systemen worden gebruikt. De ULV-rotatiesproeiers garanderen een gelijkmatige verdeling van de preparaatdruppels en zorgen daardoor voor een bijzonder zuinig gebruik van middelen voor gewasbescherming.

Al in 1975 kwamen de eerste MAFEX-spuitsystemen op de markt. Sinds 2010 hebben de Mafex-Potato/Fruit-apparaten een elektronische besturing, die een nog eenvoudigere en comfortabelere bediening van de apparaten en een efficiënte functieregeling mogelijk maakt. Naast de volautomatisch priming van het systeem en instelling van de gewenste hoeveelheid zijn een sproeierbewaking met akoestische en visuele alarmfunctie en een automatische spoelfunctie geïntegreerd. Bij priming van het systeem worden alle functies van het MAFEX-systeem gecontroleerd en wordt de vloeistof naar de sproeier getransporteerd zodat de behandeling zonder vertraging kan beginnen. Tijdens de werking wordt de functie van de sproeier bewaakt en bij storingen wordt er een alarm afgegeven. 

De bediening gebeurt door middel van een stof- en waterafstotende toetsenbord. Op een groot display worden afhankelijk van het gekozen menu bijvoorbeeld de status van het spuitsysteem, de ingestelde aanbrenghoeveelheid of functiestoringen weergegeven. Speciaal in het geval van storingen vervalt zo het langdurige zoeken naar de storingsoorzaak, omdat die al op het display kan worden afgelezen. Optioneel is nog een debietregeling verkrijgbaar, zodat ook gecontroleerd wordt of het gebruikte preparaat of spoelwater doorstroomt. Als de preparaattank leeg is, wordt door de regeleenheid een alarm afgegeven.

De systemen zijn ondertussen ook met slangenpompen in plaats van zoals vroeger met plunjerrpompen uitgerust. Deze verandering is vooral daar relevant, waar zeer agressieve preparaten worden gebruikt, die de membranen van de vroeger gebruikte pompen aantasten. Als voorbeeld kunnen met de nieuwe MAFEX-spuitsystemen nu ook middelen met ammoniak toevoegingen worden gespoeten, die bijv. voor gewasbescherming van citrusvruchten worden gebruikt.

MAFEX-Potato/1 gemonteerd op mobiele standaard, Download (jpg, 72 dpi)

MAFEX-Potato/1 gemonteerd op mobiele stander