PERSBERICHTEN EN NIEUWS

Hier vindt u nieuws- en persberichten. Onze contactpersoon voor persberichten is Sonja Braun, te bereiken via s.braun@mantis-ulv.com. We sturen u bij interesse graag meer informatie en foto's toe.

Sponsored content. De belangstelling voor de inzet van heetwatermachines in de strijd tegen onkruid neemt toe, signaleert Mantis ULV. Hoveniers zijn vaak echter nog zoekende naar de manier waarop ze het beste met een dergelijke machine kunnen omgaan. „Iedere hovenier moet uitzoeken wat voor hem het beste werkt.” lees verder

TuinenLandshap

Mantis ULV heeft niet stil gezeten sinds de overname eerder dit jaar van de Aqualutions heet water onkruidbestrijdingsmachines, inmiddels omgedoopt tot BioMant. Lees verder

Nieuwsbrief

Mantis ULV is dit jaar voor het eerst actief met Biomant in het buitenland. Belangrijkste afnemer is Duitsland, aldus Harmen Frens van Biomant.
Lees verder

Stad+Groen

Voor MANKAR-HQ en MANKAR-Roll zijn er nu handige video’s die de in gebruik name en het onderhoud van de spuiten laten zien.

De video's zijn zonder gesproken tekst en we hebben waar mogelijk symbolen gebruikt zodat de deze eenvoudig te begrijpen zijn.

Op ons YouTube kanaal zijn video's met Duits of Engels tekst overlays beschikbaar:

•   Assembly video MANKAR-HQ English
•   Assembly video MANKAR-Roll English

•   Montage-Video MANKAR-HQ Deutsch
•   Montage-Video MANKAR-Roll Deutsch

Montage-Video-Mankar-HQ Montage-Video-Mankar-Roll

Voor de onkruidbestrijding in openbaar groen in dorpen en steden zijn de laatste jaren veel ervaringen opgedaan met niet chemische on- kruidbestrijding. Ook zijn er systemen ontwikkeld voor onkruidbestrijding met zeer lage dosering van herbiciden. Enkele van deze syste- men bieden ook voor de fruitteelt goede mogelijkheden om herbicidegebruik te reduceren of zelfs te voorkomen. 
meer

Mantis ULV verandert de naam Aqualutions in Biomant Aqua. Reden van de naamsverandering is om beter aan te sluiten bij de bestaande machinelijn van Mantis voor onkruidbestrijding met biologische middelen: de Biomant Herbi. Lees verder

De bestaande WeedSOLUTION machines worden opgenomen in het BioMant Aqua assortiment.

De nieuwe vestigingsmanager van Mantis Harmen Frens


Met ingang van 4 Januari heeft Mantis-ULV Sprühgeräte GmbH de Aqualutions activiteiten (heet water onkruidbestrijdingsmachines) overgenomen van Meclean professional cleaning machines b.v. Deze overname is een logisch gevolg van een intensieve, internationale samenwerking tussen Meclean en Mantis die reeds in 2015 is gestart.

 “De enorme groei maakte een loskoppeling van de activiteiten van Aqualutions noodzakelijk”, zo geeft Coen Verhelst, directeur van Meclean, aan. “Bovendien willen wij er voor zorgen dat de internationale potentie van Aqualutions volledig tot zijn recht komt en dat de Aqualutions klanten ook in de toekomst op de juiste wijze bediend kunnen blijven worden.”
 
Hiske Weissmann, directrice-eigenaar van Mantis, is deze overname een belangrijke stap voor de toekomst van het bedrijf. “Meer en meer van onze huidige en potentiele klanten zijn geïnteresseerd in alternatieve, niet chemische, methoden van onkruidbestrijding. Met deze uitbreiding kunnen wij nu een volledig programma van spuitmachines aanbieden, met herbiciden, bio-herbiciden en met heet water.”

Aqualutions zal binnen Mantis geïntegreerd worden in het BioMant productaanbod.

Meer informatie over BioMant kunt u vinden op onze website.

Tijdens de Groene Sector vakbeurs, die van 10 tot 12 januari  in Hardenberg (NL) plaats vindt, zijn zowel Meclean als Mantis gezamenlijk te vinden op de stand van Aqualutions (stand nr. 642).

Fotos (300 dpi):
Hiske Weissmann (Mantis) und Coen Verhelst (Meclean), Download (jpg, 300 dpi)
BioMant Aqua WS-Compact, Download (jpg, 300 dpi)
BioMant Aqua WS-I, Download (jpg, 300 dpi)

 

Hiske Weissmann en Coen Verhelst BioMant Aqua WS-I BioMant Aqua WS-Compact